Best Web Technologies


Polityka prywatności oraz oświadczenie o ochronie danych (“Polityki”)

I. Informacje ogólne.

Firma K2M Doradztwo Inwestycyjne, Maciej Prasal (dalej K2M lub BWTeam) z siedzibą w 93-519 Łódź, Polska, ul. Sokola 6/29, NIP: PL 729-203-03-87, REGON: 473243680, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej w: Delegaturze Łódź - Górna, pod numerem II RHU 64111-55131/2004 jest właścicielem i administratorem niniejszego serwisu oraz serwisów w domenach: bloodwars.pl, bloodwars.interia.pl, czaswojny.pl, czaswojny.interia.pl, burningriders.pl, bloodwars.net, bwteam.eu, bwteam.pl, bloodwars.com.pl (zwanych dalej “Serwisami”).

Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych we wszystkich serwisach BWTeam, forach, grach online.

Niniejszy dokument określa tylko zasady i zakres ochrony danych osobowych stosowane przez BWTeam. Na stronach BWTeam mogą się znajdować odnośniki do stron internetowych lub usług osób trzecich. Jeżeli z nich korzystasz, obowiązują Cię zasady ochrony danych osobowych osób Trzecich. BWTeam nie sprawdza ani nie zatwierdza warunków ochrony danych osobowych u osób Trzecich.

BWTeam dokłada wszelkich starań by przetwarzać jak najmniej danych osobowych oraz by dbać o ich jak najlepszą ochronę.

Dane osobowe zarządzane przez BWTeam są przechowywane i przetwarzane w taki sposób by uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym.

Zbiór danych osobowych administrowanych i przetwarzanych przez BWTeam jest zgłoszony przez BWTeam do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

II. Organ nadzorczy.

Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym adresem:

https://www.giodo.gov.pl/pl/493

III. Google Analitics.

Nasz serwis korzysta z Google Analitics (“GA”), dostarczanej przez Google Inc. (“Google”) internetowej usługi do badania i analizy statystyk stron www. Do badania GA stosuje pliki “cookies”, czyli anonimowe pliki tekstowe, w których zapisana jest informacja nt Twojej przeglądarki oraz tego jak z niej korzystasz. Informacje są zazwyczaj przekazywane i przechowywane w anonimowej formie na serwerach Google w USA. Twój adres IP jest anonimizowany (poza wyjątkowymi przypadkami) przed przesłaniem na serwery Google. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=pl

Na nasze zlecenie Google tworzy dla nas raporty o aktywności na naszych stronach oraz świadczenie innych usług związanych z używaniem stron internetowych.

Adres IP uzyskany w ramach GA nie jest łączony z innymi danymi.

Jeżeli chcesz, w każdej chwili możesz zainstalować darmową wtyczkę do przeglądarki, która uniemożliwia przetwarzanie Twoich danych w ramach GA. Jest ona dostępna pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Inną opcją jest zablokowanie cookies w przeglądarce. UWAGA! Uniemożliwi to korzystanie z naszego serwisu.

IV. Cookies.

“Cookies”, to anonimowe pliki tekstowe, w których zapisana jest informacja nt Twojej przeglądarki oraz tego jak z niej korzystasz. Pozwalają m.in.:

 • przechowywać ustawienia użytkownika (tak by przy kolejnej wizycie w serwisie były domyślnie włączone)
 • monitorować ruch w serwisie
 • zapewniać bezpieczeństwo
 • monitorować zachowanie użytkownika oraz wykrywać oszustwa

BWTeam używa własnych plików cookies niezależnie od plików stosowanych przez GA.

Stosowane przez nas pliki cookies mają ustawiony niewielki okres ważności, po którym są usuwane z Twojego komputera. Takie działanie pozwala przez pewien czas zachować Twoje spersonalizowane ustawienia do kolejnej wizyty w naszym serwisie.

Co możesz zrobić jeżeli nie życzysz sobie przechowywania plików cookies na swoim komputerze:

 • Możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki jednak nasz serwis nie będzie działał w ogóle lub jedynie w ograniczonym zakresie bez tych danych.
 • Możesz także usunąć pliki cookies (w tym automatycznie) po wizycie na naszych stronach internetowych. Sprawi to, że wszystkie Twoje spersonalizowane ustawienia zostaną skasowane i nie będą dostępne przy następnej wizycie.

By skorzystać z powyższych możliwości postępuj zgodnie z instrukcjami producenta Twojej przeglądarki internetowej.

V. Rodzaj i sposób przetwarzania danych.

Dane przetwarzane przy korzystaniu z serwisu, które w szczególnych sytuacjach mogą być danymi osobowymi:

 • Adres e-mail
 • Numer IP
 • Login
 • Nazwa użytkownika

Dane te przetwarzane są w celu realizacji umowy z użytkownikiem serwisu.

W przypadku adresu e-mail, za zgodą użytkownika, może on być również wykorzystywany do wysyłania okazjonalnych informacji dla użytkowników na temat istotnych zmian lub wydarzeń w naszych serwisach.

Dane osobowe:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Numer rachunku bankowego

Powyższe dane nie są przetwarzane w naszym systemie informatycznym. Do wszystkich lub części z nich mamy dostęp w ramach realizacji umowy z użytkownikiem serwisu w przypadku realizacji płatności. Dane te są dostępne w systemie teleinformatycznym partnera (np. Banku, firmy pośredniczącej w obsłudze płatności itp) obsługującego płatność i podlegają automatycznej anonimizacji (są zastępowane anonimowym identyfikatorem) przy wprowadzeniu do naszego systemu informatycznego.

W szczególnych sytuacjach dane te są zapisywane i przechowywane w związku z realizacją zobowiązań wynikających z przepisów prawa.

Wybrane osoby w naszej firmie mają dostęp do tych dokumentów w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa.

Przykładowo: dokumentem takim jest Wyciąg Bankowy, na podstawie, którego rozliczamy podatki i który jest dokumentem w rozumieniu prawa, który mamy obowiązek przechowywać.

Po upływie okresu przechowywania wymaganego przez prawo dokumenty takie są niszczone bezpośrednio przez BWTeam lub wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.

VI. Przetwarzanie przez osoby trzecie. Przekazywanie osobom trzecim.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom w związku z realizowaniem umowy z Tobą. Ma to miejsce jedynie wtedy gdy jest to konieczne do realizacji umowy, w szczególności może to dotyczyć np: operatorów płatności (poczty, banku, PayPal, PayU, innych firm i instytucji finansowych), operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych itp.

Twoje dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym dla nas usługi statystyczne i marketingowe oraz inne mające na celu kształtowanie i rozwój oferty. W takiej sytuacji przekazywane są jedynie niezbędne dane. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów RODO (https://giodo.gov.pl/pl/file/10574) oraz niniejszej “Polityki”. Twoje dane zostaną usunięte przez wykonawcę niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usługi.

Twoje dane lub dostęp do nich mogą być przekazane podwykonawcom, w szczególności firmom informatycznym w zakresie niezbędnym do realizacji zleconych działań. W takiej sytuacji przekazywane lub udostępniane są jedynie niezbędne dane. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów RODO (https://giodo.gov.pl/pl/file/10574) oraz niniejszej “Polityki”. Twoje dane zostaną usunięte przez wykonawcę niezwłocznie po zakończeniu świadczenia usługi.

Twoje dane mogą być przekazane Google Analitics, więcej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie II niniejszej “Polityki”.

Twoje dane mogą być przekazane instytucjom państwowym w uzasadnionym przepisami prawa przypadku lub na wniosek sądu.

W przypadku sprzedaży serwisu lub jego części zazwyczaj wiąże się to także z przekazaniem danych osobowych zarejestrowanych w nim użytkowników. W takim przypadku nabywca jest zobowiązany do przestrzegania zapisów RODO (https://giodo.gov.pl/pl/file/10574) oraz niniejszej “Polityki”.

VII. Prawo do sprawdzenia, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych.

Wszelkich pytania nt ochrony danych osobowych możesz kierować do nas na rodo@bwteam.pl

Każdy z naszych użytkowników ma prawo sprawdzenia jakie dane osobowe na jego temat przetwarzamy oraz do otrzymania jednej bezpłatnej kopii tych danych. W przypadku każdej kolejnej kopii naliczona zostanie opłata ustalona indywidualnie, zależnie od wymaganego nakładu pracy związanego z przygotowaniem danych.

BWTeam dokłada wszelkich starań w celu anonimizacji użytkownika oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych do minimum. W związku z powyższym w celu otrzymania listy danych jakie są przetwarzane nt danej osoby konieczne jest osobiste stawienie się w miejscu wyznaczonym przez BWTeam wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość wnioskodawcy.

O ile przetwarzanie danych odbywa się na zasadzie zgody, każdy użytkownik ma dodatkowo prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych.

BWTeam ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych jeżeli: dotyczą one działań niezbędnych do realizacji umowy, realizacji zadań do jakich obliguje nas prawo (np prowadzenia księgowości), gdy użytkownik naruszył przepisy prawa a dane mogą być niezbędne do wyjaśnienia lub ustalenia odpowiedzialności użytkownika, gdy usunięcie danych mogłoby utrudnić lub uniemożliwić: ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń.

VIII. Prawo do składania skargi.

Każdy użytkownik ma prawo do wnoszenia skarg do organu nadzorczego. Dane organu nadzorczego dostępne są w punkcie II niniejszej “Polityki”.

IX. Stosowane zabezpieczenia.

Wszelkie dane osobowe pobierane od Usługobiorców przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 256-bitowym.

Wszystkie informacje o Usługobiorcach przechowywane na serwerach BWTeam są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez BWTeam, właściciela Serwisu.

Przetwarzamy pobrane od Ciebie informacje zgodnie z polskim prawem o ochronie danych osobowych. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania danych w tajemnicy oraz do przestrzegania uregulowań dotyczących ochrony danych, a także są odpowiednio poinstruowani w tym zakresie. W przypadku procedury płatności (np za konto premium), Twoje dane są przekazywane w formie zaszyfrowanej przy wykorzystaniu protokołu SSL. Nasz system transmisji SSL jest certyfikowany przez firmy Nazwa.pl sp. z o.o., Home.pl S.A. oraz Letsencrypt.org (Internet Security Research Group (ISRG)).

X. Wiek.

Wymaganym wiekiem do korzystania z naszych serwisów jest ukończone 16 lat. W przypadku osób młodszych wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

XI. Zmiana Polityki prywatności.

BWTeam zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. Obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu.Data ostatniej aktualizacji: 22 maja 2018 r.